Website Trường Mầm Non Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam

TRƯỜNG MN ĐẠI PHONG PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH PHÒNG TRÁNH BÃO NORU

Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ do bão Noru gây ra, trường MN Đại Phong đã chung tay cùng sự hỗ trợ phối hợp của phụ huynh chèn chống các phòng học, chặt tỉa cây cối, dọn đẹp các đồ dùng đưa vào nơi an toàn, tránh nguy cơ thiệt hại do bão Noru gây ra. Dưới đây là 01 số hình ảnh ình ảnh:

Cảm nhận của Phụ huynh

Cảm ơn 2 cô Lớp Bé 1 đã tổ chức sinh nhật cho Nhất Anh ạ