Website Trường Mầm Non Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam

Thông báo Tựu trường năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐẠI PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /TB-MNĐP Đại Phong, ngày 24 tháng 8 năm 2018

                             THÔNG BÁO

Về ngày Tựu trường năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam;Căn cứ công văn số 104/PGDĐT-VP ngày 13/8/2018 của Phòng GD&ĐT về việc chuẩn bị cho năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018.

Để việc thực hiện chương trình đúng theo quy chế năm học, trường Mầm non Đại Phong thông báo cho quý phụ huynh có con em từ 2 – 5 tuổi đúng vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 27/8/2018 đưa trẻ đến tại các địa điểm trường theo giấy giới thiệu vào lớp để nhập học chính thức. Kính mong phụ huynh dàn xếp công việc đưa con em đến các điểm trường để nhập học đúng theo thời gian quy định. Nay thông báo!

 

*Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

– UBND xã Đại Phong;

– Ban dân chính các thôn;

– Lưu VT.

           Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

 

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Hoài Thương, phụ huynh bé Lê Nguyễn Gia Hân – Lớp Nhà trẻ

Khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình vì con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Qua thời gian đến trường Mầm non Đại Phong, giờ bé đã mạnh dan và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.