Website Trường Mầm Non Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 01/TB-TCKH 20-02-2019 Thông báo nộp báo cáo và lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2018. Tải về
2 Số 15/PGDĐT-VP 14-02-2019 V/v đánh giá, xếp loại sáng kiến năm học 2018 - 2019 Tải về
3 Số 02/KH-LĐLĐ 14-02-2019 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2019) Tải về
4 Số 01/KH-LĐLĐ 14-02-2019 Kees Kế hoạch hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018; biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu, nhiệm kỳ 2013-2018 Tải về
5 Số 14/PGDĐT-VP 13-02-2019 V/v Hướng dẫn thủ tục đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm học 2018-2019 Tải về
6 Số 280/UBND-VP 13-02-2019 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 Tải về
7 Số 17-HD/BTGHU 11-02-2019 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 Tải về
8 Số 56/QĐ-UBND 07-01-2019 Quyết định về việc giao biên chế công chức và tạm giao biên chế viên chức năm 2019 Tải về
9 Số 01/NV-CCVC 03-01-2019 V/v thông báo nộp hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, đợt 2/2019 Tải về
10 Số 188/PGDĐT-VP 28-12-2018 Công văn về việc thực hiện kiểm kê tài sản trường học cuối năm 2018. Tải về
11 Số 195/PGDĐT-TCCB 28-12-2018 V/v Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị hết tập sự đối với giáo viên tuyển dụng ngày 10/4/2018 Tải về
12 Số 188/PGDĐT-VP 28-12-2018 V/v Thực hiện kiểm kê tài sản trường học cuối năm 2018 Tải về
13 Số 7569/UBND-KTTH 28-12-2018 V/v chi trả 02 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp (tháng 01 và tháng 02 năm 2019) trong tháng 01/2019 Tải về
14 Số 1905/KH-SGDĐT 19-12-2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2018-2019 Tải về
15 Số 35/HK-PGDĐT 07-11-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018) Tải về
16 Số 33/KH-PGDĐT 02-11-2018 Kế hoạch kiểm tra công nhận đơn vị xã (thị trấn) đạt chuẩn Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2018 Tải về
17 Số 164/PGDĐT-VP 02-11-2018 Về việc Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
18 Số 32/KH-PGDĐT 24-10-2018 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm đinh chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
19 Số 29/KH-PGDĐT 15-10-2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non huyện Đại Lộc năm học 2018-2019 Tải về
20 Số 1528/SGDĐT-TCCB 12-10-2018 Về việc rà soát số lượng, nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018. Tải về
21 Số 26/KH-PGDĐT 10-10-2018 Kế hoạch công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 Tải về
22 Số 129/PGDĐT 13-9-2018 V/v hướng dẫn xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức cho giáo viên mới tuyển dụng năm 2018 Tải về
23 Số 01/PGDĐT-LĐLĐ 12-9-2018 Về việc tổ chức Hội nghị CB,VC-Đoàn viên Công đoàn Năm học 2018 - 2019 Tải về
24 Số 124/PGDĐT-MN 06-9-2018 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019. Tải về
25 Thư chúc mừng năm học mới 2018-2019 05-9-2018 Tải về
26 Số 1314/SGDĐT-GDMN 05-9-2018 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 Tải về
27 Số 1304/SGDĐT-KHTC 31-8-2018 Công văn về việc hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2018-2019 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tải về
28 Số: 19/2018/TT-BGDĐT 22-8-2018 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Tải về
29 Số 22/KH-PGDĐT 10-8-2018 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đợt 1 cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học 2018-2019 Tải về
30 Số 2919/CT-BGDĐT 10-8-2018 Chi thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục Tải về
31 Số 1153/SGDĐT-VP 06-8-2018 Công văn về việc xử lý những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm Tải về
32 Số 19/KH-PGDĐT 25-7-2018 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT huyện Đại Lộc năm 2018. Tải về
33 Số 2154/QĐ-UBND 16-7-2018 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Tải về
34 Số 80/SGDĐT-KHTC 17-01-2018 Công văn về việc điều chỉnh thời gian được hưởng chế độ chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2052/HD-SGDĐT Tải về
35 Số 1619/SGDĐT-TTr 16-10-2017 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học Tải về
36 Hướng dẫn các khoản thu chi và thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2017-2018 11-9-2017 Tải về
37 Số 136/PGDĐT-MN 05-9-2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
38 Số 1354/SGDĐT-GDMN 05-9-2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
39 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017 03-8-2017 Tải về
40 Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra 16-5-2017 Tải về
41 Số 1862/TB-SGDĐT 02-12-2016 Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức khác (Lưu trữ viên, Thư viện viên) cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016. Tải về
42 Số 220/QĐ-UBND 25-11-2016 Quyết định điều chỉnh tăng, giảm, bổ sung dự toán năm 2016 các đơn vị trường học Ngành giáo dục Tải về
43 Số 1788/SGDĐT-CTHSSV-PC 21-11-2016 - V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết Tải về
44 Số 195/PGDĐT-MN 09-11-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
45 Số 02/KH-BCĐ 22-10-2016 Kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. Tải về
46 Số 1443/SGDĐT-GDMN 21-9-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
47 Số 1855/UBND-NV 15-9-2016 V/v xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam" Tải về
48 Số 1409/SGDĐT-KHTC 15-9-2016 V/v Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016-2017 Tải về
49 Số 140/HDLT-PGDĐT-CĐGD 09-9-2016 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 Tải về
50 Số 1339/SGDĐT-CTHSSV-PC 08-9-2016 V/v triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Tải về
51 Số 1344/SGDĐT-GDMN 08-9-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017. Tải về
52 Số 138/HD-PGDĐT 07-9-2016 Hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý, thu, chi tài chính bán trú trong các trường mầm non, mãu giáo trên địa bàn huyện Đại Lộc Tải về
53 Số 137/PGDĐT-MN 06-9-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 Tải về
54 Số 721/SGDĐT-KHTC 27-5-2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
55 Số 01/2016/QĐ-UBND 19-5-2016 Quyết định Ban hành Quy chế công tác Thi đua - khen thưởng Tải về
56 Số 83/KH-PGDĐT 09-5-2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ Logo ngành Giáo dục Quảng Nam Tải về
57 Số 77/PGDĐT-TCCB 28-4-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2016 Tải về
58 Số 339/TB-UBND 25-4-2016 Thông báo Nghỉ lễ và tổ chức lễ viếng Đền tưởng niệm Trường An, Đài chiến thắng Thượng Đức và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn. Tải về
59 Số 550/SGD&ĐT-KHTC 22-4-2016 V/v Hướng dẫn mức thu, đối tượng thu, đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
60 Số 03/KH-HĐ 08-4-2016 Thông báo Triệu tập sát hạch ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 Tải về
61 Số 470/SGDĐT-VP 08-4-2016 V/v Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo Tải về
62 Số 07/2016/TT-BGDĐT 22-03-2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
63 Số 49/KH-PGDĐT 10-3-2016 Kế hoạch tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học cấp học Mầm non huyện Đại Lộc, năm học 2015-2016 Tải về
64 Số 50/PGDĐT-TT 10-3-2016 Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định Tải về
65 Số 26/PGD&ĐT-VP 19-02-2016 Tải về
66 Số 28/PGD&ĐT-THHC 19-02-2016 V/v Thực hiện việc đánh giá và xếp loại SKKN năm học 2015-2016 Tải về
67 Số: 26 /TB-PGD&ĐT 17-02-2016 Thông báo V/v cập nhập và xử lý dữ liệu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi Tải về
68 Số 35/2015/TT-BGDĐT 31-12-2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
69 Số 2024/QĐ-UBND 25-11-2015 Quyết định công nhận đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2015 Tải về
70 Nhập dữ liệu vào phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non 25-11-2015 Nhập dữ liệu vào phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non Tải về
71 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945-2015),… 09-11-2015 Tải về
72 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tự đánh giá trường Mầm non Đại Phong 09-11-2015 Tải về
73 Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 22-10-2015 Tải về
74 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016 11-9-2015 Tải về
75 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016 09-9-2015 Tải về
76 Hướng dẫn các khoản thu chi đầu năm học 2015-2016 07-9-2015 Tải về
77 Hướng dẫn về việc tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của CMHS… 07-9-2015 Tải về
78 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 31-8-2015 Tải về
79 Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015 21-8-2015 Tải về
80 Số 27/2015/NĐ-CP 10-3-2015 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Tải về
81 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
82 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
83 Số 11/TB-SGDĐT SGDDDDT-01-2017 Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức Tải về
84 Số 22/2018/TT-BGDĐT BGDDDDT-8-2018 Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
85 Số 35/KH-PGDĐT PGDDDDT-11-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) Tải về
86 Số 2713/UBND-TCKH Tinhr-12-2016 Vee ề việc hỗ trợ đón Tết Nguyên đán Đinh Mậu (2017) và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Tải về
87 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú” 27-2015-NĐ-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú". Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !