Website Trường Mầm Non Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 KH số 13/KH-PGDĐT 20-3-2023 KẾ HOẠCH Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ trường học; phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC năm 2023 Tải về
2 CV số 85/PGDĐT-NGLL 17-3-2023 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục Tải về
3 CV số 84/PGDĐT-NGLL 17-03-2023 V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 (25/3/2023) Tải về
4 CV số 82/PGDĐT-NGLL 17-3-2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tải về
5 CV SỐ 87/PGDĐT-VP 17-3-2023 V/v sử dụng hồ sơ điện tử trong trường học Tải về
6 CV số 83/PGDĐT-NGLL 13-3-2023 V/v phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 Tải về
7 Công văn số 76/PGDĐT-NGLL 10-3-2023 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em Tải về
8 Công văn số 73/PGDĐT-NGLL 07-3-2023 V/v thực hiện Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại Tải về
9 KH số 10/KH-PGDĐT 02-3-2023 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc Tải về
10 KH số 11/KH-PGDĐT 02-3-2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2023 Tải về
11 Công văn số 66/PGDĐT-VP 02-3-2023 V/v Đánh giá, nhận xét và đề nghị công nhận sáng kiến năm học 2022-2023 Tải về
12 QĐ số 81/QĐ-UBND 28-2-2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp huyện chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Đại Lộc Tải về
13 CV số 380/SGDĐT-CTCTCTHSSV 24-02-2023 V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023 Tải về
14 Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT 24-02-2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm 2023 Tải về
15 Công văn số 56/PGDĐT-NGLL 23-2-2023 V/v gửi tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp” Tải về
16 Công văn số 58/PGDĐT-NGLL 23-02-2023 V/v triển khai “Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023” Tải về
17 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 20-02-2023 HƯỚNG DẪN PHÒNG , CHỐNG BỆNH DẠI ĐỘNG VẬT Tải về
18 Công văn số 53/PGDĐT-VP 20-02-2023 V/v tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dại Tải về
19 Công văn số 49-PGDĐT-NGLL 16-02-2023 V/v triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trong ngành GDĐT huyện Đại Lộc Tải về
20 Công văn số 32/PGDĐT-VP 06-02-2023 V/v tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục Tải về
21 Công văn số 30/PGDĐT-NGLL 06-02-2023 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, học sinh Tải về
22 Công văn số 27/PGDĐT-NGLL 06-02-2023 V/v tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 Tải về
23 Kế hoạch số 01/KH-PGDĐT 31-01-2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Bé khỏe Bé ngoan” cấp học mầm non Năm học 2022-2023 Tải về
24 Công văn số 18/PGDĐT-VP 18-01-2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội năm 2023 Tải về
25 Công văn số 10/PGDĐT-NGLL 13-01-2023 V/v bảo đảm trật tự ATGT, PCTP, ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 Tải về
26 Công văn số 03/PGDĐT-VP 09-01-2023 V/v ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 Tải về
27 Công văn số 03/PVHTT 03-01-2023 V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Tải về
28 Công văn số 399/PGDĐT-VP 26-12-2022 V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Tải về
29 Công văn số 395/PGDĐT-NGLL 20-12-2022 V/v đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục Tải về
30 Công văn số 388/PGDDT-VP 16-12-2022 V/v nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Tải về
31 Công văn số 387/PGDĐT-VP 15-12-2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
32 Công văn số 386/PGDĐT-NGLL 13-12-2022 V/v tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tải về
33 Công văn số 381/PGDĐT-MN 12-12-2022 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025” trong cơ sở GDMN Tải về
34 Công văn số 378/PGDĐT-VP 12-12-2022 “V/v phối hợp triển khai thanh toán tiền học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt” Tải về
35 Công văn số 377/PGDĐT-VP 08-12-2022 V/v Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 Tải về
36 Công văn số 365/PGDĐT-VP 24-11-2022 V/v tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 Tải về
37 Công văn số 344/PGDĐT-NGLL 17-11-2022 V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet năm 2022 Tải về
38 Công văn số 5401/BNV-TCBC 31-10-2022 V/v tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế Tải về
39 Công văn số 280/PGDĐT-NGLL 03-10-2022 V/v tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 23- NQ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tải về
40 Công văn số 272/PGDĐT-NGLL 29-9-2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 Tải về
41 Công văn số 272/PGDDT-NGLL 29-9-2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong trường học trên địa bàn huyện Tải về
42 Công văn số 270/PGDĐT-NGLL 28-9-2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2022 -2023 Tải về
43 Công văn số 268/PGDĐT-VP 26-9-2022 V/v cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru Tải về
44 Công văn số 267/PGDĐT-VP 25-9-2022 Về việc chủ động phòng, tránh bão Noru Tải về
45 Quyết định số 220/QĐ-PGDĐT 19-9-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Cụm chuyên môn cấp học mầm non năm học 2022-2023 Tải về
46 Công văn số 39/KH-PGDĐT 19-9-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc Tải về
47 Công văn số 251/PGDĐT-NGLL 13-9-2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2022-2023 Tải về
48 Công văn số 250/PGDĐT-NGLL 13-9-2022 V/v báo cáo việc triển khai các quy định về giáo dục đối với người khuyết tật trong Luật Người khuyết tật Tải về
49 Công văn số 246/PGDĐT-NGLL 12-9-2022 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 Tải về
50 Công văn số 345/PGDĐT-NGLL 12-9-2022 V/v triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
51 Công văn số 239/PGDĐT-MN 09-9-2022 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2022-2023 Tải về
52 Công văn số 234/PGDĐT-VP 07-9-2022 V/v tạm dừng thu học phí công lập năm học 2022-2023 Tải về
53 Công văn số 125/KH-TTYT về triển khai tiêm chủng Vắc xin Bại liệt (bOPV) cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi năm 2022 30-8-2022 Tải về
54 QĐ số 20/2022/QĐ-UBND 30-6-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tải về
55 Công văn số 1848/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc Covid-19 13-4-2022 Tải về
56 Công văn số 1535/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 28-3-2022 Tải về
57 Công văn số 268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 21-02-2022 Hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam Tải về
58 Công văn số 321/SYT-NVY ngày 07/02/2022 về việc áp dụng cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0) 07-02-2022 Tải về
59 Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 27-01-2022 Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GDĐT Quyết định phê duyệt Sổ tay an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học (đã sửa đổi bổ sung) Tải về
60 Công văn số: 5078/UBND-GD&ĐT Đại Lộc, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới 2021-2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 01-9-2021 Tải về
61 Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2020 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 16-8-2021 Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2020 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Tải về
62 Công văn 27/PGDĐT-VP “V/v học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19” 21-02-2021 Tải về
63 Kế hoạch 20-9-2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Tải về
64 công văn 176/PGDĐT-VP 27-8-2020 Công văn 176/PGDĐT-VP Về việc phương án tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục năm học 2020-2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Tải về
65 công văn 171/PGDĐT-VP về việc khai giảng năm học 2020-2021 trước diễn biến phức tạp dịch bệnh covid-19 26-8-2020 công văn 171/PGDĐT-VP về việc khai giảng năm học 2020-2021 trước diễn biến phức tạp dịch bệnh covid-19 Tải về
66 Công văn số 80/PGDĐT-MN ngày 29/4/2020 29-4-2020 Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo Đại Lộc về việc hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện công tác đón trẻ đến trường và thực hiện Chương trình GDMN sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch Covid-19 Tải về
67 Công văn số 676/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 29-4-2020 Về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
68 Thông báo 661/SGDĐT-VP ngày 28/4/2020 28-4-2020 Thông báo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng nam về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại Tải về
69 Thông báo số 79/PGDĐT-VP ngày 28/4/2020 28-4-2020 Thông báo của Phòng giáo dục và đào tạo Đại Lộc về việc cho học sinh đi học trở lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
70 Công văn số 52/PGDĐT-VP 01-4-2020 Công văn của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc thực hiện các biện pháp cấp bạch phòng, chống dịch bệnh covid-19 Tải về
71 Công văn số 820/UBND-VP 31-3-2020 Công văn số 820/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Đại Lộc V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn số 1779/UBND-KGSX của UBND tỉnh Quảng Nam Tải về
72 Công văn số 1779/UBND-KGVX 31-3-2020 Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Tải về
73 Số 1847/QĐ-TTg 27-8-2019 Quyết định về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ Tải về
74 Số 30/KH-PGDĐT 14-8-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh Quảng Nam Tải về
75 Số 2268/CT-BGDĐT 08-8-2019 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục Tải về
76 Số 28/KH-PGDĐT 07-8-2019 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học 2019-2020 Tải về
77 Số 1220/SGDĐT-KHTC 06-8-2019 V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2019-2020, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tải về
78 Số 2326/QĐ-UBND 22-7-2019 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
79 Số 1643/HD-SNV 22-5-2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Tải về
80 Số 22/2018/TT-BGDĐT 22-5-2019 Thông tư hướng dẫn côn tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
81 Số 07/2018/QĐ-UBND 22-5-2019 Quyết định ban hành quy chế công tác Thi đua, khen thưởng Tải về
82 Số 22/KH-PGDĐT 17-5-2019 kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" Tải về
83 Số 734/QĐ-UBND 16-5-2019 Quyết định v/v công nhận và đặc cách sáng kiến cấp cơ sở thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 Tải về
84 Số 402/KH-BGDĐT 10-5-2019 kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Tải về
85 Số 76/PGDĐT 07-5-2019 Về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019 Tải về
86 Số 73/PGDĐT-VP 04-5-2019 Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại thi đua các trường học từ năm học 2018-2019 trở về sau Tải về
87 Số 1900/QĐ-UBND 02-5-2019 Quyết định ban hành Quy chế giới thiệu nguồn quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của các trường học trực thuộc Phòng GDĐT, từ năm 2018 Tải về
88 Số 69/PGDĐT-TCCB 26-4-2019 Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học Tải về
89 Số 70/PGDĐT-TCCB 26-4-2019 Về việc hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2019 Tải về
90 Số 25/2018/TT-BGDĐT 10-4-2019 Thông tư ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Tải về
91 Số 26/2018/TT-BGDĐT 10-4-2019 Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
92 Số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD 10-4-2019 Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
93 Số 444/SGDĐT-VP 29-3-2019 Về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo Tải về
94 Số 10/KH-PGDĐT 01-3-2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi Bé tài năng, cấp huyện Tải về
95 Số 07/KH-PGDĐT 28-02-2019 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức phụ trách kế toán các trường học năm 2019 Tải về
96 Số 21/PGDĐT-NGLL 28-2-2019 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 12, năm 2019 Tải về
97 Số 503/QĐ-UBND 25-02-2019 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II tỉnh Quảng Nam năm 2018. Tải về
98 Số 01/TB-TCKH 20-02-2019 Thông báo nộp báo cáo và lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2018. Tải về
99 Số 15/PGDĐT-VP 14-02-2019 V/v đánh giá, xếp loại sáng kiến năm học 2018 - 2019 Tải về
100 Số 01/KH-LĐLĐ 14-02-2019 Kees Kế hoạch hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018; biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu, nhiệm kỳ 2013-2018 Tải về
101 Số 02/KH-LĐLĐ 14-02-2019 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2019) Tải về
102 Số 14/PGDĐT-VP 13-02-2019 V/v Hướng dẫn thủ tục đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm học 2018-2019 Tải về
103 Số 280/UBND-VP 13-02-2019 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 Tải về
104 Số 13/PGDĐT-VP 12-2-2019 Về việc triển khai thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT Tải về
105 Số 17-HD/BTGHU 11-02-2019 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 Tải về
106 Số 56/QĐ-UBND 07-01-2019 Quyết định về việc giao biên chế công chức và tạm giao biên chế viên chức năm 2019 Tải về
107 Số 01/NV-CCVC 03-01-2019 V/v thông báo nộp hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, đợt 2/2019 Tải về
108 Số 7569/UBND-KTTH 28-12-2018 V/v chi trả 02 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp (tháng 01 và tháng 02 năm 2019) trong tháng 01/2019 Tải về
109 Số 188/PGDĐT-VP 28-12-2018 Công văn về việc thực hiện kiểm kê tài sản trường học cuối năm 2018. Tải về
110 Số 195/PGDĐT-TCCB 28-12-2018 V/v Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị hết tập sự đối với giáo viên tuyển dụng ngày 10/4/2018 Tải về
111 Số 188/PGDĐT-VP 28-12-2018 V/v Thực hiện kiểm kê tài sản trường học cuối năm 2018 Tải về
112 Số 1905/KH-SGDĐT 19-12-2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2018-2019 Tải về
113 Số 35/HK-PGDĐT 07-11-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018) Tải về
114 Số 33/KH-PGDĐT 02-11-2018 Kế hoạch kiểm tra công nhận đơn vị xã (thị trấn) đạt chuẩn Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2018 Tải về
115 Số 164/PGDĐT-VP 02-11-2018 Về việc Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
116 Số 32/KH-PGDĐT 24-10-2018 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm đinh chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
117 Số 29/KH-PGDĐT 15-10-2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non huyện Đại Lộc năm học 2018-2019 Tải về
118 Số 1528/SGDĐT-TCCB 12-10-2018 Về việc rà soát số lượng, nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018. Tải về
119 Số 26/KH-PGDĐT 10-10-2018 Kế hoạch công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 Tải về
120 Số 1378/SGDĐT-VPppppppp 14-9-2018 Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế Tải về
121 Số 129/PGDĐT 13-9-2018 V/v hướng dẫn xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức cho giáo viên mới tuyển dụng năm 2018 Tải về
122 Số 01/PGDĐT-LĐLĐ 12-9-2018 Về việc tổ chức Hội nghị CB,VC-Đoàn viên Công đoàn Năm học 2018 - 2019 Tải về
123 Số 124/PGDĐT-MN 06-9-2018 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019. Tải về
124 Số 1314/SGDĐT-GDMN 05-9-2018 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 Tải về
125 Thư chúc mừng năm học mới 2018-2019 05-9-2018 Tải về
126 Số 1304/SGDĐT-KHTC 31-8-2018 Công văn về việc hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2018-2019 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tải về
127 Số: 19/2018/TT-BGDĐT 22-8-2018 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Tải về
128 Số 22/KH-PGDĐT 10-8-2018 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đợt 1 cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học 2018-2019 Tải về
129 Số 2919/CT-BGDĐT 10-8-2018 Chi thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục Tải về
130 Số 1153/SGDĐT-VP 06-8-2018 Công văn về việc xử lý những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm Tải về
131 Số 19/KH-PGDĐT 25-7-2018 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT huyện Đại Lộc năm 2018. Tải về
132 Số 2154/QĐ-UBND 16-7-2018 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Tải về
133 Số 80/SGDĐT-KHTC 17-01-2018 Công văn về việc điều chỉnh thời gian được hưởng chế độ chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2052/HD-SGDĐT Tải về
134 Số 1619/SGDĐT-TTr 16-10-2017 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học Tải về
135 Hướng dẫn các khoản thu chi và thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2017-2018 11-9-2017 Tải về
136 Số 1354/SGDĐT-GDMN 05-9-2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
137 Số 136/PGDĐT-MN 05-9-2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
138 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017 03-8-2017 Tải về
139 Số 80/2017/NĐ-CP 17-7-2017 Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường Tải về
140 Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra 16-5-2017 Tải về
141 Số 1862/TB-SGDĐT 02-12-2016 Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức khác (Lưu trữ viên, Thư viện viên) cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016. Tải về
142 Số 220/QĐ-UBND 25-11-2016 Quyết định điều chỉnh tăng, giảm, bổ sung dự toán năm 2016 các đơn vị trường học Ngành giáo dục Tải về
143 Số 1788/SGDĐT-CTHSSV-PC 21-11-2016 - V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết Tải về
144 Số 195/PGDĐT-MN 09-11-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
145 Số 02/KH-BCĐ 22-10-2016 Kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. Tải về
146 Số 1443/SGDĐT-GDMN 21-9-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
147 Số 1409/SGDĐT-KHTC 15-9-2016 V/v Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016-2017 Tải về
148 Số 1855/UBND-NV 15-9-2016 V/v xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam" Tải về
149 Số 140/HDLT-PGDĐT-CĐGD 09-9-2016 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 Tải về
150 Số 1344/SGDĐT-GDMN 08-9-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017. Tải về
151 Số 1339/SGDĐT-CTHSSV-PC 08-9-2016 V/v triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Tải về
152 Số 138/HD-PGDĐT 07-9-2016 Hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý, thu, chi tài chính bán trú trong các trường mầm non, mãu giáo trên địa bàn huyện Đại Lộc Tải về
153 Số 137/PGDĐT-MN 06-9-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 Tải về
154 Số 721/SGDĐT-KHTC 27-5-2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
155 Số 01/2016/QĐ-UBND 19-5-2016 Quyết định Ban hành Quy chế công tác Thi đua - khen thưởng Tải về
156 Số 83/KH-PGDĐT 09-5-2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ Logo ngành Giáo dục Quảng Nam Tải về
157 Số 77/PGDĐT-TCCB 28-4-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2016 Tải về
158 Số 339/TB-UBND 25-4-2016 Thông báo Nghỉ lễ và tổ chức lễ viếng Đền tưởng niệm Trường An, Đài chiến thắng Thượng Đức và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn. Tải về
159 Số 550/SGD&ĐT-KHTC 22-4-2016 V/v Hướng dẫn mức thu, đối tượng thu, đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
160 Số 03/KH-HĐ 08-4-2016 Thông báo Triệu tập sát hạch ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 Tải về
161 Số 470/SGDĐT-VP 08-4-2016 V/v Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo Tải về
162 Số 07/2016/TT-BGDĐT 22-03-2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
163 Số 49/KH-PGDĐT 10-3-2016 Kế hoạch tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học cấp học Mầm non huyện Đại Lộc, năm học 2015-2016 Tải về
164 Số 50/PGDĐT-TT 10-3-2016 Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định Tải về
165 Số 28/PGD&ĐT-THHC 19-02-2016 V/v Thực hiện việc đánh giá và xếp loại SKKN năm học 2015-2016 Tải về
166 Số 26/PGD&ĐT-VP 19-02-2016 Tải về
167 Số: 26 /TB-PGD&ĐT 17-02-2016 Thông báo V/v cập nhập và xử lý dữ liệu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi Tải về
168 Số 35/2015/TT-BGDĐT 31-12-2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
169 Nhập dữ liệu vào phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non 25-11-2015 Nhập dữ liệu vào phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non Tải về
170 Số 2024/QĐ-UBND 25-11-2015 Quyết định công nhận đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2015 Tải về
171 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945-2015),… 09-11-2015 Tải về
172 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tự đánh giá trường Mầm non Đại Phong 09-11-2015 Tải về
173 Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 22-10-2015 Tải về
174 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016 11-9-2015 Tải về
175 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016 09-9-2015 Tải về
176 Hướng dẫn các khoản thu chi đầu năm học 2015-2016 07-9-2015 Tải về
177 Hướng dẫn về việc tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của CMHS… 07-9-2015 Tải về
178 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 31-8-2015 Tải về
179 Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015 21-8-2015 Tải về
180 Số 27/2015/NĐ-CP 10-3-2015 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Tải về
181 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
182 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
183 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú” 27-2015-NĐ-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú". Tải về
184 Số 11/TB-SGDĐT SGDDDDT-01-2017 Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức Tải về
185 Số 2713/UBND-TCKH Tinhr-12-2016 Vee ề việc hỗ trợ đón Tết Nguyên đán Đinh Mậu (2017) và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Tải về
186 Số 35/KH-PGDĐT PGDDDDT-11-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) Tải về
187 Số 22/2018/TT-BGDĐT BGDDDDT-8-2018 Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
188 Số 1737/CT-BGDĐT BGDDDDT-5-2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Tải về
189 Số 70/PGDĐT-VP 5-2019 V/v hướng dẫn xét, đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
190 Công văn số 605/SGDĐT-VP ngày 21-4-2020 Công văn số 605/SGDĐT-VP ngày 21/4/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại và xử lý những trường hợp nghi nghờ mắc Covid-19 trong trường học Tải về
191 Công văn số 648/SGDĐT-VP ngày 24-4-2020 Công văn số 648/SGDĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
192 Số 43/PGDĐT PGDDDDT-4-2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Hoài Thương, phụ huynh bé Lê Nguyễn Gia Hân – Lớp Nhà trẻ

Khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình vì con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Qua thời gian đến trường Mầm non Đại Phong, giờ bé đã mạnh dan và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.