Website Trường Mầm Non Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn số 676/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 29-4-2020 Về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
2 Công văn số 80/PGDĐT-MN ngày 29/4/2020 29-4-2020 Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo Đại Lộc về việc hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện công tác đón trẻ đến trường và thực hiện Chương trình GDMN sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch Covid-19 Tải về
3 Thông báo số 79/PGDĐT-VP ngày 28/4/2020 28-4-2020 Thông báo của Phòng giáo dục và đào tạo Đại Lộc về việc cho học sinh đi học trở lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
4 Thông báo 661/SGDĐT-VP ngày 28/4/2020 28-4-2020 Thông báo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng nam về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại Tải về
5 Công văn số 52/PGDĐT-VP 01-4-2020 Công văn của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc thực hiện các biện pháp cấp bạch phòng, chống dịch bệnh covid-19 Tải về
6 Công văn số 820/UBND-VP 31-3-2020 Công văn số 820/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Đại Lộc V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn số 1779/UBND-KGSX của UBND tỉnh Quảng Nam Tải về
7 Công văn số 1779/UBND-KGVX 31-3-2020 Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Tải về
8 Số 1847/QĐ-TTg 27-8-2019 Quyết định về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ Tải về
9 Số 30/KH-PGDĐT 14-8-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh Quảng Nam Tải về
10 Số 2268/CT-BGDĐT 08-8-2019 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục Tải về
11 Số 28/KH-PGDĐT 07-8-2019 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học 2019-2020 Tải về
12 Số 1220/SGDĐT-KHTC 06-8-2019 V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2019-2020, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tải về
13 Số 2326/QĐ-UBND 22-7-2019 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam Tải về
14 Số 1643/HD-SNV 22-5-2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Tải về
15 Số 22/2018/TT-BGDĐT 22-5-2019 Thông tư hướng dẫn côn tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
16 Số 07/2018/QĐ-UBND 22-5-2019 Quyết định ban hành quy chế công tác Thi đua, khen thưởng Tải về
17 Số 22/KH-PGDĐT 17-5-2019 kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" Tải về
18 Số 734/QĐ-UBND 16-5-2019 Quyết định v/v công nhận và đặc cách sáng kiến cấp cơ sở thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 Tải về
19 Số 402/KH-BGDĐT 10-5-2019 kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Tải về
20 Số 76/PGDĐT 07-5-2019 Về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019 Tải về
21 Số 73/PGDĐT-VP 04-5-2019 Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại thi đua các trường học từ năm học 2018-2019 trở về sau Tải về
22 Số 1900/QĐ-UBND 02-5-2019 Quyết định ban hành Quy chế giới thiệu nguồn quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của các trường học trực thuộc Phòng GDĐT, từ năm 2018 Tải về
23 Số 69/PGDĐT-TCCB 26-4-2019 Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học Tải về
24 Số 70/PGDĐT-TCCB 26-4-2019 Về việc hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2019 Tải về
25 Số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD 10-4-2019 Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
26 Số 26/2018/TT-BGDĐT 10-4-2019 Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
27 Số 25/2018/TT-BGDĐT 10-4-2019 Thông tư ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Tải về
28 Số 444/SGDĐT-VP 29-3-2019 Về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo Tải về
29 Số 10/KH-PGDĐT 01-3-2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi Bé tài năng, cấp huyện Tải về
30 Số 07/KH-PGDĐT 28-02-2019 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức phụ trách kế toán các trường học năm 2019 Tải về
31 Số 21/PGDĐT-NGLL 28-2-2019 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 12, năm 2019 Tải về
32 Số 503/QĐ-UBND 25-02-2019 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II tỉnh Quảng Nam năm 2018. Tải về
33 Số 01/TB-TCKH 20-02-2019 Thông báo nộp báo cáo và lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2018. Tải về
34 Số 15/PGDĐT-VP 14-02-2019 V/v đánh giá, xếp loại sáng kiến năm học 2018 - 2019 Tải về
35 Số 02/KH-LĐLĐ 14-02-2019 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2019) Tải về
36 Số 01/KH-LĐLĐ 14-02-2019 Kees Kế hoạch hội nghị tổng kết hoạt động nữ công và phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2018; biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu, nhiệm kỳ 2013-2018 Tải về
37 Số 14/PGDĐT-VP 13-02-2019 V/v Hướng dẫn thủ tục đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm học 2018-2019 Tải về
38 Số 280/UBND-VP 13-02-2019 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 Tải về
39 Số 13/PGDĐT-VP 12-2-2019 Về việc triển khai thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT Tải về
40 Số 17-HD/BTGHU 11-02-2019 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 Tải về
41 Số 56/QĐ-UBND 07-01-2019 Quyết định về việc giao biên chế công chức và tạm giao biên chế viên chức năm 2019 Tải về
42 Số 01/NV-CCVC 03-01-2019 V/v thông báo nộp hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, đợt 2/2019 Tải về
43 Số 188/PGDĐT-VP 28-12-2018 Công văn về việc thực hiện kiểm kê tài sản trường học cuối năm 2018. Tải về
44 Số 7569/UBND-KTTH 28-12-2018 V/v chi trả 02 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp (tháng 01 và tháng 02 năm 2019) trong tháng 01/2019 Tải về
45 Số 195/PGDĐT-TCCB 28-12-2018 V/v Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị hết tập sự đối với giáo viên tuyển dụng ngày 10/4/2018 Tải về
46 Số 188/PGDĐT-VP 28-12-2018 V/v Thực hiện kiểm kê tài sản trường học cuối năm 2018 Tải về
47 Số 1905/KH-SGDĐT 19-12-2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2018-2019 Tải về
48 Số 35/HK-PGDĐT 07-11-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018) Tải về
49 Số 33/KH-PGDĐT 02-11-2018 Kế hoạch kiểm tra công nhận đơn vị xã (thị trấn) đạt chuẩn Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2018 Tải về
50 Số 164/PGDĐT-VP 02-11-2018 Về việc Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
51 Số 32/KH-PGDĐT 24-10-2018 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm đinh chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Tải về
52 Số 29/KH-PGDĐT 15-10-2018 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non huyện Đại Lộc năm học 2018-2019 Tải về
53 Số 1528/SGDĐT-TCCB 12-10-2018 Về việc rà soát số lượng, nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018. Tải về
54 Số 26/KH-PGDĐT 10-10-2018 Kế hoạch công tác Thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 Tải về
55 Số 1378/SGDĐT-VPppppppp 14-9-2018 Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế Tải về
56 Số 129/PGDĐT 13-9-2018 V/v hướng dẫn xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức cho giáo viên mới tuyển dụng năm 2018 Tải về
57 Số 01/PGDĐT-LĐLĐ 12-9-2018 Về việc tổ chức Hội nghị CB,VC-Đoàn viên Công đoàn Năm học 2018 - 2019 Tải về
58 Số 124/PGDĐT-MN 06-9-2018 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019. Tải về
59 Thư chúc mừng năm học mới 2018-2019 05-9-2018 Tải về
60 Số 1314/SGDĐT-GDMN 05-9-2018 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 Tải về
61 Số 1304/SGDĐT-KHTC 31-8-2018 Công văn về việc hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2018-2019 và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục Tải về
62 Số: 19/2018/TT-BGDĐT 22-8-2018 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Tải về
63 Số 2919/CT-BGDĐT 10-8-2018 Chi thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục Tải về
64 Số 22/KH-PGDĐT 10-8-2018 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đợt 1 cho Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học 2018-2019 Tải về
65 Số 1153/SGDĐT-VP 06-8-2018 Công văn về việc xử lý những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm Tải về
66 Số 19/KH-PGDĐT 25-7-2018 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT huyện Đại Lộc năm 2018. Tải về
67 Số 2154/QĐ-UBND 16-7-2018 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Tải về
68 Số 80/SGDĐT-KHTC 17-01-2018 Công văn về việc điều chỉnh thời gian được hưởng chế độ chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2052/HD-SGDĐT Tải về
69 Số 1619/SGDĐT-TTr 16-10-2017 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học Tải về
70 Hướng dẫn các khoản thu chi và thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2017-2018 11-9-2017 Tải về
71 Số 1354/SGDĐT-GDMN 05-9-2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
72 Số 136/PGDĐT-MN 05-9-2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
73 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017 03-8-2017 Tải về
74 Số 80/2017/NĐ-CP 17-7-2017 Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường Tải về
75 Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra 16-5-2017 Tải về
76 Số 1862/TB-SGDĐT 02-12-2016 Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức khác (Lưu trữ viên, Thư viện viên) cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016. Tải về
77 Số 220/QĐ-UBND 25-11-2016 Quyết định điều chỉnh tăng, giảm, bổ sung dự toán năm 2016 các đơn vị trường học Ngành giáo dục Tải về
78 Số 1788/SGDĐT-CTHSSV-PC 21-11-2016 - V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết Tải về
79 Số 195/PGDĐT-MN 09-11-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
80 Số 02/KH-BCĐ 22-10-2016 Kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. Tải về
81 Số 1443/SGDĐT-GDMN 21-9-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
82 Số 1409/SGDĐT-KHTC 15-9-2016 V/v Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2016-2017 Tải về
83 Số 1855/UBND-NV 15-9-2016 V/v xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam" Tải về
84 Số 140/HDLT-PGDĐT-CĐGD 09-9-2016 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 Tải về
85 Số 1339/SGDĐT-CTHSSV-PC 08-9-2016 V/v triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Tải về
86 Số 1344/SGDĐT-GDMN 08-9-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017. Tải về
87 Số 138/HD-PGDĐT 07-9-2016 Hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý, thu, chi tài chính bán trú trong các trường mầm non, mãu giáo trên địa bàn huyện Đại Lộc Tải về
88 Số 137/PGDĐT-MN 06-9-2016 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 Tải về
89 Số 721/SGDĐT-KHTC 27-5-2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
90 Số 01/2016/QĐ-UBND 19-5-2016 Quyết định Ban hành Quy chế công tác Thi đua - khen thưởng Tải về
91 Số 83/KH-PGDĐT 09-5-2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ Logo ngành Giáo dục Quảng Nam Tải về
92 Số 77/PGDĐT-TCCB 28-4-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2016 Tải về
93 Số 339/TB-UBND 25-4-2016 Thông báo Nghỉ lễ và tổ chức lễ viếng Đền tưởng niệm Trường An, Đài chiến thắng Thượng Đức và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn. Tải về
94 Số 550/SGD&ĐT-KHTC 22-4-2016 V/v Hướng dẫn mức thu, đối tượng thu, đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 Tải về
95 Số 470/SGDĐT-VP 08-4-2016 V/v Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo Tải về
96 Số 03/KH-HĐ 08-4-2016 Thông báo Triệu tập sát hạch ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 Tải về
97 Số 07/2016/TT-BGDĐT 22-03-2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
98 Số 50/PGDĐT-TT 10-3-2016 Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định Tải về
99 Số 49/KH-PGDĐT 10-3-2016 Kế hoạch tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học cấp học Mầm non huyện Đại Lộc, năm học 2015-2016 Tải về
100 Số 28/PGD&ĐT-THHC 19-02-2016 V/v Thực hiện việc đánh giá và xếp loại SKKN năm học 2015-2016 Tải về
101 Số 26/PGD&ĐT-VP 19-02-2016 Tải về
102 Số: 26 /TB-PGD&ĐT 17-02-2016 Thông báo V/v cập nhập và xử lý dữ liệu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi Tải về
103 Số 35/2015/TT-BGDĐT 31-12-2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
104 Nhập dữ liệu vào phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non 25-11-2015 Nhập dữ liệu vào phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non Tải về
105 Số 2024/QĐ-UBND 25-11-2015 Quyết định công nhận đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2015 Tải về
106 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tự đánh giá trường Mầm non Đại Phong 09-11-2015 Tải về
107 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945-2015),… 09-11-2015 Tải về
108 Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015-2016 22-10-2015 Tải về
109 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016 11-9-2015 Tải về
110 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016 09-9-2015 Tải về
111 Hướng dẫn các khoản thu chi đầu năm học 2015-2016 07-9-2015 Tải về
112 Hướng dẫn về việc tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của CMHS… 07-9-2015 Tải về
113 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 31-8-2015 Tải về
114 Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015 21-8-2015 Tải về
115 Số 27/2015/NĐ-CP 10-3-2015 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Tải về
116 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
117 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
118 Số 22/2018/TT-BGDĐT BGDDDDT-8-2018 Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
119 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú” 27-2015-NĐ-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú". Tải về
120 Số 11/TB-SGDĐT SGDDDDT-01-2017 Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức Tải về
121 Số 2713/UBND-TCKH Tinhr-12-2016 Vee ề việc hỗ trợ đón Tết Nguyên đán Đinh Mậu (2017) và kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Tải về
122 Công văn số 648/SGDĐT-VP ngày 24-4-2020 Công văn số 648/SGDĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường Tải về
123 Công văn số 605/SGDĐT-VP ngày 21-4-2020 Công văn số 605/SGDĐT-VP ngày 21/4/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại và xử lý những trường hợp nghi nghờ mắc Covid-19 trong trường học Tải về
124 Số 70/PGDĐT-VP 5-2019 V/v hướng dẫn xét, đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Tải về
125 Số 43/PGDĐT PGDDDDT-4-2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em Tải về
126 Số 1737/CT-BGDĐT BGDDDDT-5-2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Tải về
127 Số 35/KH-PGDĐT PGDDDDT-11-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Hoài Thương, phụ huynh bé Lê Nguyễn Gia Hân – Lớp Nhà trẻ

Khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình vì con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Qua thời gian đến trường Mầm non Đại Phong, giờ bé đã mạnh dan và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.