Website Trường Mầm Non Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam

Công đoàn trường MN Đại Phong tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Hòa trong khí thế sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã và đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Hôm nay được sự thống nhất của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Đại Lộc, Chi bộ MN Đại Phong, Công đoàn cơ sở Trường MN Đại Phong tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2023-2028)

Cảm nhận của Phụ huynh

Cảm ơn 2 cô Lớp Bé 1 đã tổ chức sinh nhật cho Nhất Anh ạ