Góc phụ huynh

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHONG TỔ CHỨC BUỔI TẬP HUẤN MỘT SỐ KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU VÀ PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI PHONG TỔ CHỨC BUỔI TẬP HUẤN MỘT SỐ KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU VÀ PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2023-2024

02/11/2023

Nhằm nâng cao chất lượng công tác sơ cứu cấp cứu ban đầu và phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học, sáng ngày 19/10/2023, đ/c Nguyễn Thị Thảo– nhân viên y tế [...]

Xem thêm

Cảm nhận của Phụ huynh

Cảm ơn 2 cô Lớp Bé 1 đã tổ chức sinh nhật cho Nhất Anh ạ